Уважаеми колеги,
Графикът за учебния процес на учебната 2024/2025 г. за Факултета по журналистика и масова комуникация е определен в Заповед 35/18.06.2024 на Декана на ФЖМК.

 

Изходна информация за първокурсниците