Университетското радио "Алма Матер" е създадено през 1993 г. като кабелно радио, а през 1995 г. получава ефир за района на София. То се ползва с авторитет на "инкубатор" на добре подготвени кадри и онези, които са се трудили дори 6-7 месеца в него, много бързо намират работа в многобройните електронни медии. Радио "Алма Матер" разполага в сградата на ФЖМК с учебно-производствени студиа, в които се произвежда денонощната програма на радиото.
С програмата си, която се изготвя както от студентите на Факултета по журналистика и масова комуникация, така и от студенти от всички специалности на Софийския университет и на други висши учебни заведения, радио "Алма Матер" е насочено не само към студентската, но и към цялата младежката аудитория на София. Като с ъдържание радио "Алма Матер" включва въпроси от образованието, културата, здравето, политиката, икономиката и развлечението. Основен акцент в неговата програма заемат информацията и музиката, които се отличава с голямо стилово разнообразие, а също специализирани предавания в областта на литературата, туризма, здравеопазването и здравната превенция (засягайки младежки теми като СПИН и наркотици), културата, киното, спорта. Важни са и специализираните предавания за различни малцинствени групи като децата и учениците.
Показател за творческите постижения на радиото е получената през 2003 г. награда за предаването "Книги завинаги" на медийния фестивал "Осма муза", провеждан в рамките на "Салон на изкуствата" на НДК. При честването на 50 години университетско образование по журналистика радиоводещият Ясен Вакашински проведе 50-часов радиомаратон.
С ред професионалните постижения на студентите по радиожурналистика е създаването на значими и сложни медийни форми като радиотеатъра. Изготвената радиотеатрална продукция по собствени текстове на студентите или адаптирани известни пиеси се излъчва