alg

От ръкопис към алгоритъм

Автори

Студентите по книгоиздаване във втори курс през учебната 2023/2024 г.