Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

Във Факултета по журналистика и масова комуникация е развита като образователна форма от 1974 г. Годишно чрез нея повишават професионалната си квалификация, преквалификация или придобиват специалност десетки кандидати.

Записването в СДК става целогодишно, без конкурсен изпит.

Телефон за информация: 9308 202

Завършилите СДК получават диплома. В нея се вписват всички оценки и наименованието на придобитата квалификация.