Музейна експозиция за история на радиото

FJMC

Адрес:  1000 София Московска 49 Ет. 3, стая 68
Работно време:  Вторник, Четвъртък и Събота 10:00 до 14:00, Сряда и Петък 14:00 до 18:00
Тел:  987 35 96
Имейл:  rodnoradio@abv.bg, tram88@abv.bg
Страница:  Facebook страница