Международни проекти и програми

ФЖМК е официален партньор на Седмата световна конференция по медии и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова комуникация е официален партньор на Седмата световна конференция по медии и масова комуникация (MEDCOM), която ще се проведе онлайн на 5-7 май 2022 г. Темата на конференцията е "Медийни и комуникационни практики в постковидния свят. Проблеми, възможности и перспективи". Пълната информация за конференцията можете да намерите на уебсайта https://mediaconference.co/

Организатор на събитието е The International Institute of Knowledge Management (TIIKM). TIIKM е неправителствена организация със седалище в Шри Ланка, поставила си за цел постигането на устойчиво бъдеще чрез създаване на контакти между изследователите, чрез процеса на взимане на решения в корпоративния свят и чрез промотиране взимането на качествени решения от политиците. TIIKM е една от най-известните организации, занимаваща се с провеждането на научни конференция в Азия.

Международни научни конференции, организирани от ФЖМК

В рамките на два дни 86-те участници от 16 университета участваха в панели на английски и български език: „Измерване на медийната грамотност“, „Концепции и дебати за медийните компетентности“, „Образователни ракурси на медийната грамотност“, „Социални, политически, културни импликации на медийната грамотност“, „Етични ракурси към медийната грамотност“, „Национални измерения на медийната грамотност“, „Разбиране на медийния текст“, „Свободата на словото и медийната грамотност“, „Медийна грамотност и комуникативна компетентност“.

95-те участници в конференцията изнесоха докладите си в панелите: „Професионални стандарти – исторически и съвременни перспективи“, „Медийното изкуство и арт журналистика – осмисляне и употреби“, „Визуална и невербална комуникация в медиите“, „Медии в пандемия“, „Инфодемия за пандемия“, „Медийните езици – преводът (не)възможен“, „Медии, аудитория – променената комуникация“, „Свят, ценности, медии“, „Комуникационни предизвикателства пред новата комуникационна среда“. В резултат от международната конференция бе издаден сборникът „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“, съдържащ впечатляващите 48 доклада на участници в събитието. Сборникът излезе от печат през септември 2021 г.

Партньорства на Факултета по журналистика и масова комунукация с чуждестранни организации

  • Сътрудничество на ФЖМК с Фондация „Конрад Аденауер" - медийно бюро за Югоизточна Европа

Основна линия на сътрудничеството между ФЖМК и Фондация "Конрад Аденауер" е провеждането на цикъл от лекции с водещи медийни експерти от Германия. С помощта на организацията д-р Кристофър Неринг бе привлечен като гост-преподавател във факултета. Д-р Неринг представи проект за курсове по темите как функционират отношенията между медиите и тайните служби, как влияе дигитализацията на тях и защо именно днес дезинформацията има такъв резонанс, като в последствие бе изнесена публичната лекция "Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати отношения". Събитието се проведе на 20 октомври 2021 г. в Аула Магна на ФЖМК и бе предавана на живо в интернет. Това е и първата лекция, осъществена със съдействието на Фондация "Конрад Аденауер".
Втората лекция от този цикъл бе изнесена на 16 ноември 2021 г. в Аула Магна на ФЖМК с директен стрииминг онлайн от Петър Фрай, главен редактор на ZDF. Темата на тази лекция бе "Дигиталната промяна в телевизията и особената отговорност на обществените медии".

Друга основна линия на сътрудничество на Факултета по журналистика и масова комуникация с Фондация "Конрад Аденауер" е чрез нейната Медийна програма за Югоизточна Европа, която присъжда стипендии за студенти „бакалавър" и „магистър".

  • Програми по меморандума за сътрудничество с УНИЦЕФ и АЕЖ

ФЖМК работи активно по съвеместните си програми с Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и с Асоциацията на Европейските журналисти (АЕЖ) в предприемането на действия относно етичното отразяване в медиите на проблемите на децата и подрастващите.

  • Партньорство между ФЖМК и Гьоте институт - България

ФЖМК и Гьоте институт са партньорски организации, а форумът „Media Incubator" е една от първите прояви на това много полезно сътрудничество. На 20 юли се състоя среща на Декана на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова с г-жа Марина Лудеман, директор на Гьоте институт - България. Набелязани бяха редица възможности за съвместни инициативи в полето на социалната журналистика и обучението на младите журналисти и студенти.

  • Сътрудничество с чуждестранни университети

Важни за студентската мобилност са програмите на партньорски образователни институции с голям авторитет като Московския Държавен университет „Ломоносов", които всяка пролет предлага интензивна програма на английски за чуждестранни студенти. Подписани са договори за двустранно сътрудничество с Евразийския национален университетит „Гумильов" в Казахстан и с Университета за наука и технологии в Малайзия, един от топранглистата на страната. Договор за разширяване на сътрудничеството е подписан с френския ISIT Paris.

  • Сътрудничества с европейски професионални организации

Членството на Факултета по журналистика и масова комуникация в ECREA обезпечава колегията с актуална информация за значими академични форуми, конференции и изследвания.


Членството на ФЖМК в Европейската асоциация за обучение на журналисти (EJTA) предоставя възможност за участие в Eufactcheck. Това е инициатива, имаща за цел да предотвратява дезинформацията по отношение на европейските политики и теми. EUfactcheck е образователен проект на доброволни начала. Проектът се радва на изключителна популярност сред членовете на Европейската асоциация за обучение на журналисти. През периода на включване на ФЖМК в проекта (летния семестър на академичната 2020/2021) участие заявиха още 19 образователни институции по журналистика от 13 европейски страни, осъзнавайки стойността на модула за проверка на фактите и включвайки го в своите учебни програми. Едни от най-важните аспекти на това сътрудничество е възможността, която студентите по журналистика и комуникационен мениджмънт получават за международна изява, като публикуват на паневропейската платформа www.eufactcheck.eu.
 

 Сключено е споразумение за партньорство между Факултета по журналистика и масова комуникация и Германо-Българската индустриално-търговска Камара (ГБИТК) с цел задълбочаване на сътрудничеството и взаимното съдействие. Съгласно Споразумението ГБИТК осигурява, оповестява и провежда практики на студенти и докторанти във ФЖМК в областта на медиите, издателските дейности, публичната комуникация и комуникационния мениджмънт. В резултат на това сътрудничеството е организирана серия открити лекции под надслова "Корпоративните комуникации - гласове от практиката". Първата лекция от този тематичен цикъл бе изнесена на 4 ноември 2021 г. в платформата Zoom от г-н Иван Чернев, Председател на Управителния съвет на Kaufland България.

Международни проекти

  • Проект "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", осъществен чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд. Международните асоциирани университети партньори по този проект са Университетът „Адам Мицкевич" в гр. Познан, Полша, Университетът „Аристотел" в Солун, Гърция, и Университетът в гр. Питещ, Румъния.
  • Проект MEDIADELCOM на програма "Horizon 2020: Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape (2021-2024). В Консорциума участват 17 висши учебни заведения и изследователски институти от 14 страни-членки на Европейския съюз. Общата цел на MEDIADELCOM е да разработи диагностичен инструмент за политици, преподаватели, органи и институции, както и за медийни експерти и журналисти за извършване на цялостна оценка на рисковете и възможностите, свързани с делиберативната комуникация в Европа.

 

 

Последно обновено
петък, January 14, 2022 - 16:52