ФЖМК е официален партньор на Седмата световна конференция по медии и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова комуникация е официален партньор на Седмата световна конференция по медии и масова комуникация (MEDCOM), която ще се проведе онлайн на 5-7 май 2022 г. Темата на конференцията е "Медийни и комуникационни практики в постковидния свят. Проблеми, възможности и перспективи". Пълната информация за конференцията можете да намерите на уебсайта https://mediaconference.co/

Организатор на събитието е The International Institute of Knowledge Management (TIIKM). TIIKM е неправителствена организация със седалище в Шри Ланка, поставила си за цел постигането на устойчиво бъдеще чрез създаване на контакти между изследователите, чрез процеса на взимане на решения в корпоративния свят и чрез промотиране взимането на качествени решения от политиците. TIIKM е една от най-известните организации, занимаваща се с провеждането на научни конференция в Азия.

Международни научни конференции, организирани от ФЖМК

Участие в двудневния форум взеха 89 изследователи от 14 държави: САЩ, Германия, Италия, Косово, Нидерландия, Унгария, Република Корея, Полша, Португалия, Литва, Индия, Украйна, Норвегия, България. Събитието се организира със съдействието на академичните партньори: Eastern Kentucky University, САЩ, Vilnius University, Литва, Vytautas Magnus University, Литва, the Polytechnic Insititute of Lisbon, Португалия, Batumi Shota Rustaveli University, Грузия, University of Bucharest, Румъния.

Във форума участваха 83 участници от САЩ, Литва, Латвия, Австрия, Словакия, Румъния, представители на следните университети. Международната конференция беше организирана в Пленарна сесия и 10 панела на работните езици – английски и български.

В рамките на два дни 86-те участници от 16 университета участваха в панели на английски и български език: „Измерване на медийната грамотност“, „Концепции и дебати за медийните компетентности“, „Образователни ракурси на медийната грамотност“, „Социални, политически, културни импликации на медийната грамотност“, „Етични ракурси към медийната грамотност“, „Национални измерения на медийната грамотност“, „Разбиране на медийния текст“, „Свободата на словото и медийната грамотност“, „Медийна грамотност и комуникативна компетентност“.

95-те участници в конференцията изнесоха докладите си в панелите: „Професионални стандарти – исторически и съвременни перспективи“, „Медийното изкуство и арт журналистика – осмисляне и употреби“, „Визуална и невербална комуникация в медиите“, „Медии в пандемия“, „Инфодемия за пандемия“, „Медийните езици – преводът (не)възможен“, „Медии, аудитория – променената комуникация“, „Свят, ценности, медии“, „Комуникационни предизвикателства пред новата комуникационна среда“. В резултат от международната конференция бе издаден сборникът „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“, съдържащ впечатляващите 48 доклада на участници в събитието. Сборникът излезе от печат през септември 2021 г.

Партньорства на Факултета по журналистика и масова комуникация с чуждестранни организации

 • Сътрудничество на ФЖМК с Фондация „Конрад Аденауер" - медийно бюро за Югоизточна Европа

Основна линия на сътрудничеството между ФЖМК и Фондация "Конрад Аденауер" е провеждането на цикъл от лекции с водещи медийни експерти от Германия. С помощта на организацията д-р Кристофър Неринг бе привлечен като гост-преподавател във факултета. Д-р Неринг представи проект за курсове по темите как функционират отношенията между медиите и тайните служби, как влияе дигитализацията на тях и защо именно днес дезинформацията има такъв резонанс, като в последствие бе изнесена публичната лекция "Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати отношения". Събитието се проведе на 20 октомври 2021 г. в Аула Магна на ФЖМК и бе предавана на живо в интернет. Това е и първата лекция, осъществена със съдействието на Фондация "Конрад Аденауер".
Втората лекция от този цикъл бе изнесена на 16 ноември 2021 г. в Аула Магна на ФЖМК с директен стрииминг онлайн от Петър Фрай, главен редактор на ZDF. Темата на тази лекция бе "Дигиталната промяна в телевизията и особената отговорност на обществените медии".

Друга основна линия на сътрудничество на Факултета по журналистика и масова комуникация с Фондация "Конрад Аденауер" е чрез нейната Медийна програма за Югоизточна Европа, която присъжда стипендии за студенти „бакалавър" и „магистър".

 • Програми по меморандума за сътрудничество с УНИЦЕФ и АЕЖ

ФЖМК работи активно по съвеместните си програми с Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и с Асоциацията на Европейските журналисти (АЕЖ) в предприемането на действия относно етичното отразяване в медиите на проблемите на децата и подрастващите.

 • Партньорство между ФЖМК и Гьоте институт - България

ФЖМК и Гьоте институт са партньорски организации, а форумът „Media Incubator" е една от първите прояви на това много полезно сътрудничество. На 20 юли се състоя среща на Декана на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова с г-жа Марина Лудеман, директор на Гьоте институт - България. Набелязани бяха редица възможности за съвместни инициативи в полето на социалната журналистика и обучението на младите журналисти и студенти.

 • Сътрудничество с чуждестранни университети

Важни за студентската мобилност са програмите на партньорски образователни институции с голям авторитет като Московския Държавен университет „Ломоносов", които всяка пролет предлага интензивна програма на английски за чуждестранни студенти. Подписани са договори за двустранно сътрудничество с Евразийския национален университетит „Гумильов" в Казахстан и с Университета за наука и технологии в Малайзия, един от топранглистата на страната. Договор за разширяване на сътрудничеството е подписан с френския ISIT Paris.

 • Сътрудничества с европейски професионални организации

Членството на Факултета по журналистика и масова комуникация в ECREA обезпечава колегията с актуална информация за значими академични форуми, конференции и изследвания.


Членството на ФЖМК в Европейската асоциация за обучение на журналисти (EJTA) предоставя възможност за участие в Eufactcheck. Това е инициатива, имаща за цел да предотвратява дезинформацията по отношение на европейските политики и теми. EUfactcheck е образователен проект на доброволни начала. Проектът се радва на изключителна популярност сред членовете на Европейската асоциация за обучение на журналисти. През периода на включване на ФЖМК в проекта (летния семестър на академичната 2020/2021) участие заявиха още 19 образователни институции по журналистика от 13 европейски страни, осъзнавайки стойността на модула за проверка на фактите и включвайки го в своите учебни програми. Едни от най-важните аспекти на това сътрудничество е възможността, която студентите по журналистика и комуникационен мениджмънт получават за международна изява, като публикуват на паневропейската платформа www.eufactcheck.eu.
 

 Сключено е споразумение за партньорство между Факултета по журналистика и масова комуникация и Германо-Българската индустриално-търговска Камара (ГБИТК) с цел задълбочаване на сътрудничеството и взаимното съдействие. Съгласно Споразумението ГБИТК осигурява, оповестява и провежда практики на студенти и докторанти във ФЖМК в областта на медиите, издателските дейности, публичната комуникация и комуникационния мениджмънт. В резултат на това сътрудничеството е организирана серия открити лекции под надслова "Корпоративните комуникации - гласове от практиката". Първата лекция от този тематичен цикъл бе изнесена на 4 ноември 2021 г. в платформата Zoom от г-н Иван Чернев, Председател на Управителния съвет на Kaufland България.

Международни проекти

 • Проект "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", осъществен чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд. Международните асоциирани университети партньори по този проект са Университетът „Адам Мицкевич" в гр. Познан, Полша, Университетът „Аристотел" в Солун, Гърция, и Университетът в гр. Питещ, Румъния.

  Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Обявявена е процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  1. Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина (14 двуседмични и 3 едномесечни) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша);
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университет „Аристотел“ и университет в Питещ (Румъния)
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университетите „Аристотел“ и „Адам Мицкевич“;
 • 2. Критерии за избор на преподаватели за участие в краткосрочни специализации;
  А. Преподавателите да са на трудов договор, хонорувани преподаватели или да имат придобита научна степен в едно от следните професионални направления: професионално направление 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.5  „Обществени комуникации и информационни науки“ и/или да преподават в съответните професионални направления;
  Б. Преподавателите да са включени в разработване на лекционен курс за нова дисциплина, да имат интерес за въвеждане на иновативни методи на преподаване, разработване и внедряване на образователни ресурси или разработване на чуждоезикова програма;
  В. Да имат умения за използване на ИКТ базирани образователни технологии, както и мотивация за прилагане на образователни иновации;
  Г. Преподавателите да са със свободно владеене на работния език в приемащия университет (в зависимост от спецификата на обучението може да бъде както английски, така също и езикът на страната или основният език на обучение при колегите-филолози). Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В1.

  3. Предвидените краткосрочни специализации на студенти и докторанти (6 тримесечни) и на пост докторанти, специализанти и млади учени (6 тримесечни) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша);
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университет „Аристотел“ и университет в Питещ (Румъния)
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университетите „Аристотел“ и „Адам Мицкевич“;
 • 4. Критерии за избор на студенти в изходяща мобилност за обучение

  • Студенти от 2-4 курс, редовно или задочно обучение, в едно от професионалните направления, включени в проекта;
  • Студенти, които владеят работния език на приемащия университет и могат да го удостоверят с документ;
  • Студенти, които демонстрират мотивация към участие в научноизследователски проекти;
  • Студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“, удостоверен чрез приложената академична справка.
  • отговарят на всички критерии за студентска мобилност на програма „Еразъм+”.
  Ограничение: Студентът не трябва да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

  5. Критерии за избор на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени/преподаватели за изходяща мобилност за изпълнение на научно изследователски задачи
  • Докторантите могат да участват и в този вид мобилност в качеството си на изследователи;
  • Пост-докторант е изследовател, който е придобил докторска степен в последните пет години и е част от изследователски екип в СУ;
  • Категорията „млади учени/преподаватели“ включва преподаватели в СУ до 34 години;
  • Спазват хартата на европейските изследователи
  • Демонстрират ясна ориентация за академично развитие в университета и в съответното професионално направление;
  • Владеят чужд език в зависимост от работните езици в приемащия университет;
  • Демонстрират изследователски интереси в областта на литература, езици и култури в Европа, граници, идентичности, култури, дигитални медии, социални иновации;

  6. Необходими документи за участие в процедурата:

  - Заявление до координатор мобилности за участие в краткосрочна специализация в асоцииран партньор – по образец на проекта.
  - Заявление до координатор мобилности за участие студентска мобилност с цел обучение или мобилност на докторант/млад учен за научноизследователска дейност -  по образеца на проекта.
  - Декларация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за студенти и докторанти по образец на проекта
  - Декларация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за преподаватели по образец на проекта

  7. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:
  - Документите за участие в подбора се представят текущо до 30.06.2022 г.  в кабинет 40 Б, етаж 2, Южно крило, Ректорат на СУ „Св. Кл. Охридски“
  - Комисията по избор заседава ежемесечно за разглеждане на получени заявления.

 • Проект MEDIADELCOM на програма "Horizon 2020: Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape (2021-2024). В Консорциума участват 17 висши учебни заведения и изследователски институти от 14 страни-членки на Европейския съюз. Общата цел на MEDIADELCOM е да разработи диагностичен инструмент за политици, преподаватели, органи и институции, както и за медийни експерти и журналисти за извършване на цялостна оценка на рисковете и възможностите, свързани с делиберативната комуникация в Европа.
 • Проект  COPE “Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students” - в рамките на този проект се разработва концепция и се реализира многоезичен масов отворен онлайн курс (MOOК) за обучение на студентите по журналистика в областта на отразяването на събитията в Европейския съюз. Платформата ще е достъпна на всички официални езици на държавите членки на Съюза.