Научноизследователски и образователни форуми на Факултета по журналистика и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова организира национални и международни научни конференции, дискусии, научни и презентационно-обучителни семинари, срещи с експерти и практици, открити лекции.
ФЖМК провежда периодично научни конференции и срещи с гостуващи експерти от чуждестранни университети и журналисти от медиите със съдействието на фондове като Фонд „Научни изследвания“ при СУ, “Фридрих Еберт”, “Конрад Аденауер” и др.

Досега в тези конференции са участвали стотици български преподаватели, докторанти и студенти от български университети: Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Техническия университет в София, Нов български университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Югозападния университет „Неофит Рилски“, от институти на Българската академия на науките, Научния център за българска национална стратегия, много журналисти и пиар специалисти.

Гости на конференциите са били чуждестранни учени и докторанти, журналисти и пиар специалисти от други различни европейски страни: Австрия, Албания, Германия, Гърция, Естония, Литва, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словения, Сърбия и Черна гора, Финландия, Чехия, САЩ, Великобритания, Ирландия, Португалия и Хърватия. Между тях има водещи европейски учени в областта на публичната комуникация като проф. д-р Михаел Кунчик, проф. д-р Роланд Буркарт, проф. д-р Барбара Бернс, проф. дфн Манфред Рюл, проф. д-р Гюнтер Бентеле, проф. д-р Бернд Шорб, проф. д-р Яко Лехтонен, проф. д-р Миролюб Радойкович, проф. д-р Бранимир Стойкович и др.

През учебната 2018-2019 г. са проведени научни и професионални събития:

19-21 юни 2019 г. 12-а Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019) съвместно с Европейската асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA) на тема: „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21. век“, организатор: деканското ръководство. Събитието е подкрепено от Фонд „Научни изследвания“.

През учебната 2019/2020 г. са проведени научни и професионални събития:

16 октомври 2019 Открита лекция на генералния директор на Дойче веле Петер Лимбург на тема „Професионални стандарти в обществените медии“
17-18 окомври 2019 Националната научна конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“, организатори: Институтът за литература при БАН и Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“
6 ноември 2019 Юбилейна научна конференция „Комуникациите на 21-ви век – иновации, предизвикателства и тенденции“, организатор: катедра „Реклама и връзки с обществеността“
13 ноември 2019 Дискусия „Бъдещето на журналистиката“, организатор: катедра „История и теория на журналистиката“
14 ноември 2019 Семинар „Медийното потребление на студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация“, организатор на семинара: катедра „Радио и телевизия”
15 ноември 2019 Ден на докторанта, организатор: катедра „История и теория на журналистиката“
21 ноември 2019 Работилница „Ефективно репортерство за развитие, малцинства и миграция”, организатори: катедра „История и теория на журналистиката”, ФЖМК и „Център за развитие на устойчиви общности”
3-4 декември 2019 Научно-образователен докторантски семинар „Медии и комуникации“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК
3 декември 2019 Открита лекция на Щефан Детйен „Между журналистиката и политиката“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК
28 февруари 2020 Обучение за докторанти и преподаватели на тема: „Намиране и анализ на полезна научноизследователска информация в Web of Science Core Collection“ и „Как и къде да публикувате научните си изследвания“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК

През учебната 2020/2021 г. са проведени научни и професионални събития:

30 септември 2020 г. Пета научна конференция на тема „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“, организатор: катедра „Радио и телевизия“. Събитието е подкрепено от ФНИ при СУ.
27 ноември 2020 г. Научно-образователен докторантски семинар „Медии и комуникации“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК
29-30 октомври 2020 г. Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“, организатор: деканското ръководство на ФЖМК. Събитието е подкрепено от ФНИ при СУ.
7 април 2021 г. Първи уебинар по проект „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност“, представящ резултати от развитието на медийната грамотност в България, със символичен домакин Факултета по журналистика и масова комуникация.
14 април 2021 г. Втори уебинар по проект „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност“, представящ резултати от развитието на медийната грамотност в България, със символичен домакин Факултета по журналистика и масова комуникация.
23 април 2021 г. Онлайн дискусия по темата: „Пандемия и дезинформация: експерти, инфлуенсъри, медии и социални мрежи“, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация и Българския център за нестопанско право.
27 май 2021 г. Международна конференция "Media Coach" в ZOOM, представяща резултатите от международния проект "Media Coach" с участие от българска страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, представен от ФЖМК, ФНОИ и ФКНФ.

През учебната 2021/2022 г. са проведени научни и професионални събития:

2-7 октомври 2021 г. Журналистически семинар Media Incubator, съорганизатори: ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски“, Гьоте-институт България и Фондация „Тръст за социална алтернатива“
5 октомври 2021 г Шеста научна конференция на тема „Медийният поток: програма, поредица, сериал“, организатор: катедра „Радио и телевизия“.
14 октомври 2021 г Международна научна конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства“, организатор: ФЖМК по проект към ФНИ при СУ "Св. Климент Охридски".
17 октомври 2021 г Международна научна конференция "Медии и политики в Европа през ХХ и XXI век", съорганизатори: ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски“, Университета за икономика и хуманитарни науки във Варшава, Полша, Стафордширския университет в Стафордшир, Англия, Катедрата за културно наследство на Папския университет на Йоан Павел II в Краков, Полша.
20 октомври 2021 г Встъпителна лекция на д-р Кристофър Неринг на тема "Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати взаимоотношения"
28-29 октомври 2021 г. Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“, организатор: деканското ръководство. Събитието е подкрепено от ФНИ при СУ.
4 ноември 2021 4 ноември 2021 Лекция и дискусия с изпълнителния директор на „Кауфланд България“ г-н Иван Чернев и мениджъра „Корпоративни комуникации“ г-жа Гергана Димитрова, организирани от Факултета по журналистика и масова комуникация и катедрата „Комуникация и аудиовизуална продукция“ (онлайн в ZOOM).
16 ноември 2021 г. Публична лекция на д-р Петер Фрай на тема "Дигиталната промяна в телевизията и специалната отговорност на общественото радиоразпръскване". Събитието е част от  програмата Adenauer Lecture на ФЖМК и Медийното бюро за Югоизточна Европа на Фондацията „Конрад Аденауер“.
18 ноември 2021 г. Лекция и дискусия на тема: "Корпоративните комуникации, гласове от практиката" на д-р Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Организатори:  Факултетът по журналистика и масова комуникация и Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“
23 ноември 2021 г. Пета дискусия от поредицата срещи на студентите с водещи журналисти на тема: „Бъдещето на журналистиката“, организирана от катедра „История и теория на журналистиката“ (онлайн в ZOOM)
24 ноември 2021 г. Публична лекция на проф. д.н. Венцислав Димов на тема „Музиката за народа на медийния фронт (Меката власт на народната и популярна музика в социалистическа България)“. Организатор: катедра „Радио и телевизия“.
26 ноември 2021 г. Докторантски семинар „Медии и комуникации“
2 декември 2021 г.  Открита лекция на тема: Новите шест граждански права, предложени в книгата "Всеки човек" на Фердинанд фон Ширах. Лектор: проф. д-р Николай Михайлов (онлайн в ZOOM)
5 март 2022 г. Дискусия на тема "Свобода, роля и бъдеще на медиите. Хибридни атаки", организирана от ФЖМК и Френския институт в литературен клуб "Перото". Участници Светослав Иванов и Мариан Нагушевски. Модератор: Благовест Илиев
16 март 2022 г. Среща на студентите с Николета Руева, главен редактор на издателство "Кръг". Събитието ще се проведе в Zoom. Организатор: Факултетът по журналистика и масова комуникация и катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване"
22 март 2022 г. Кръгла маса на тема "Обществените медии в България - управление, програмни политики, финансиране и регулация". Събитието ще се проведе в Zoom.
24 март 2022 г. Лекция на тема "Risk and Crisis Communication on COVID-19". Лектор: д-р Андреас Шварц, Технически университет - Илменау, Германия.
29 март 2022 г.  Открита лекция на тема "Google, Facebook & Co. - Регулацията на дигиталните платформи" на д-р Волфганг Крайсиг. Събитието е част от програмата Adenauer Lecture на ФЖМК и Медийното бюро за Югоизточна Европа на Фондацията „Конрад Аденауер“.
4 и 9 април 2022 г. "Отразяване на темата бежанци и мигранти и противодействие на речта на омразата" - тренинг за медийни специалисти
29 април 2022 г. Международен научен семинар „Практически аспекти на медийната грамотност“, организатор: ФЖМК по проект към ФНИ на МОН в конкурсна сесия „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“.
3 май 2022 г. Кръгла маса на тема "Журналистика по време на война". Събитието ще се проведе в Аула Магна, ФЖМК.
5 -7 май 2022 г.  Седма световна конференция по медии и масова комуникация (MEDCOM) на тема "Медийни и комуникационни практики в постковидния свят. Проблеми, възможности и перспективи". Онлайн.
10 май 2022 г. Открита лекция на тема "The Ukraine War: Causes, Authoritarian-State Collusion and Secret Intelligence as Public Press Knowledge" на д-р Кристофър Неринг (Софийски университет "Св. Климент Охридски", Медийна програма на Фондация Конрад Аденауер за Югоизточна Европа) и проф. Марк Катц (Университет Джордж Мейсън). Събитието е финансирано от The U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs и Meridian International Center.
11 май 2022 г.  Дискусия на тема "Спасение: Украинските бежанци в България". Събитието е организирано от ФЖМК, БНТ и предаването "България от край до край" и ще се проведе в Аула Магна на ФЖМК.
17 май 2022 г. Публична лекция на Олаф Герке (Фондация Фридрих Еберт) на тема: "Културно-историческото наследство на пресата: съвременно ползване чрез дигитализация". Събитието ще се проведе в Аула Магна на ФЖМК и ще се излъчва онлайн.

През учебната 2022/2023 г. са проведени научни и професионални събития:

12 - 16 септември 2022 г. Среща на Консорциума MEDIADELCOM - "Критично изследване на медийните рискове и възможности за делиберативна комуникация: Сценарии за развитие на европейския медиен пейзаж". Проектът е подкрепен от програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020".
26 - 27 октомври 2022 г. "Пишем за климат" - двудневен семинар за студенти в сферата на журналистиката и комуникациите, организиран от сдружение "Фабрика за иде" в партньорство с Българска фондация "Биоразнообразие".
27 - 28 октомври 2022 г. Юбилейна международна научна конференция "Комуникацията и медиите през XXI век: образователни и профсионални предизвикателства" (онлайн в Microsoft Teams).
7 ноември 2022 г.  Семинар на тема "Новите смеещи се аудитории", организиран по проект на тема "Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат", финансиран от ФНИ към МОН.
7 декември 2022 г. Лекция "Аденауер" на тема "Опитът на един германски кореспондент на Балканите". Лектор: Михаел Мартенс.
12 - 13 декември 2022 г. Докторантски семинар "Медии и комуникации" (онлайн в Microsoft Teams).
23 февруари 2023 г. Среща с писателя Сергей Лебедев. Модератор на дискусията: ас. д-р Виктория Бисерова. Аула Магна, ФЖМК.
28 февруари 2023 г. Дискусия на тема "Силата да питаш: как се прави добро политическо интервю" с участието на журналистите Жени Марчева и Лора Крумова. Модератор на дискусията: доц. д-р Ралица Ковачева. Аула Магна, ФЖМК.
9 март 2023 г. Публична лекция на телевизионните водещи и продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов на тема "Професия независим продуцент: медийно планиране и дигитално предприемачество". Аула Магна, ФЖМК.
14 март 2023 г.  Дискусия с Димитър Бербатов на тема "Властта на футбола". Трети семинар от поредицата "Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат". Аула Магна, ФЖМК.
15 март 2023 г. Публична лекция на тема "Професия филмов продуцент: стандарти за европейска копродукция" на филмовите продуценти Виктор Чучков-син и Борислав Чучков. Зала 13 на ФЖМК.
16 март 2023 г. Публична лекция на тема "Професия независим продуцент: формати за дигитално предприемачество" на продуцента Джуди Халваджиян. Зала 17 на ФЖМК.
23 март 2023 г. Публична дискусия с журналиста Мария Цънцарова на тема "Ролята и поведението на водещия в проблемно интервю". Зала 13 на ФЖМК.
28 март 2023 г.  Среща с българския режисьор, сценарист и продуцент Виктор Божинов. Аула Магна на ФЖМК.
5 април 2023 г. Аденауер лекция на тема "Телевизията е мъртва! Да живее телевизията! Мултимедийно развитие на телевизията". Лектор: проф. д-р Клаудия Нортеле. Аула Магна, ФЖМК.
6 април 2023 г. "Как се изгражда имидж на инфлуенсър" - среща с влогърката Флора Стратиева. Модератор на дискусията: доц. д-р Александър Христов. Аула Магна, ФЖМК.
10 април 2023 г. Лекция на тема "30 години Университетска агенция по франкофония" на националния координатор на Международната организация на франкофонията за България г-н Петър Топарев. Зала 46, ФЖМК.
25 април 2023 г. Студентско обучение за борба с фалшивите новини и дезинформацията "Факти срещу мнения: Дезинформацията в ерата на цифровите медии". Събитието е организирано от ФЖМК и Сдружение "Евро Адванс".
2 май 2023 г. Дискусия на тема "Да те съдят за 1 милион: SLAPP делата в България" с участието на д-р Цветелина Соколова и проф. д.п.н. Нели Огнянова. Зала 13, ФЖМК.
2 - 5 май 2023 г.  Изложба "70 години специалност Журналистика". Централно фоайе, Ректорат на Софийски университет "Св. Климент Охридски".
10 май 2023 г. Семинар на тема "Изкуственият интелект в контекста на журналистиката и медиите". Събитието е в рамките на Публичния семинар на катедра "Радио и телевизия". Гости: доц. д-р Мариана Тодорова (Институт по философия и социология, БАН), Никола Тулечки (IT специалист), Георги Караманов (журналист и IT специалист). Аула Магна, ФЖМК.
18 май 2023 г. Лекция на тема "Не, още не сме спечелили инфовойната. Чуждестранна пропаганда и последствия за националната сигурност в Централна Европа". Лектори: Натали Фогел и д-р Румена Филипова. Организатори: Институтът за глобални анализи и ФЖМК. Аула Магна.
19 - 20 май 2023 г. Национална научно-практическа конференция на тема "Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози", организирана по повод 25-годишнината от създаването на специалност "Книгоиздаване" във ФЖМК. Аула Магна.
25 май 2023 г. Среща-дискусия с Лора Крумова и Светослав Иванов, посветена на седмичните обзорни телевизионни предавания "На фокус" и "120 минути". Събитието е организирано от 4-ти курс Журналистика, профил "Телевизия". Зала 13, ФЖМК.
31 май 2023 г. Публичен семинар на катедра "Радио и телевизия" на тема "Александър Морфов и политическата зима в медиите". Зала 13, ФЖМК.
7 юни 2023 г. Дискусия с журналиста Бойко Василев на тема "Войната на Балканите. Сараево - 30 години по-късно". Събитието е организирано по инициатива на 4 курс, специалност "Журналистика", профил "Телевизия". Модератор на дискусията е студентката от 4 курс Габриела Гергова. Зала 13, ФЖМК.
8 юни 2023 г. "Младите в журналистиката: възможности и предизвикателства" - среща с едни от най-обещаващите имена сред новото поколение журналисти в България: Георги Карамфилов (репортер в Euronews Bulgaria), Мартина Казакова (редактор в bTV Новините), Диляна Стоянова (експерт Социални мрежи в БТА). Модератор: Кристина Димова. Аула Магна, ФЖМК.

 

През учебната 2023/2024 г. са проведени научни и професионални събития: 

29 септември - 1 октомври 2023 г. VIII Национална научна конференция "Медии и технологии", организирана от катедра "Радио и телевизия". Присъствено, гр. Пловдив.
20 октомври 2023 г. Научна конференция "Дезинформацията: презареждане". Дом на Европа, София
26 - 27 октомври 2023 г. Международна научна конференция "Media and Communication: Transformations and Development in the Digital Age". Онлайн в Microsoft Teams.
22 ноември 2023 г. Среща на тема "Войната в Украйна, видяна от български журналисти" с журналистите Николай Дойнов и оператора Мартин Димитров от Нова телевизия, Мария Чернева от БНТ, Цветана Балабанова от БТВ, Николета Атанасова от БНР, Владимир Йончев от Offnews. Събитието е организирано от ФЖМК и Софийския форум за сигурност. Аула Магна, ФЖМК.
23 ноември 2023 г. Публичен семинар "Новото европейско медийно законодателство" с участието на проф. д.п.н. Нели Огнянова, гл. ас. д-р Мария Юрукова, ас. Диляна Кирковска. Събитието е организирано от катедра "Радио и телевизия". Аула Магна, ФЖМК.
24 ноември 2023 г. Съвместно академично тържество на ФЖМК и СБЖ в памет на професорите Георги Боршуков, Дафин Тодоров и Филип Панайотов. Аула Магна, ФЖМК.
5 декември 2023 г. Аденауер лекция на тема "Кризата на регионалната журналистика в Германия и отвъд". Лектор: Себастиан Турнер. Аула Магна, ФЖМК.
11 и 12 декември 2023 г. Докторантски семинар "Медии и комуникации". Онлайн в ZOOM.
15 февруари 2024 г. Изложба "Двоица. Виртуални разкази отвъд бинарността" с творби на преподавателите във ФЖМК доц. д.н. Венцеслав Димов и доц. д-р Орлин Спасов. Откриване на събитието от доц. Георги Лозанов
5 март 2024 г. Публична лекция на Светлана Тихановская на тема "Съпротивата на беларуската опозиция срещу войната в Украйна и режима в Беларус". Аула Магна, ФЖМК.
7 март 2024 г. "Как се продуцира световният формат "Стани богат" в България". Публична лекция на Нико Тупарев. Аула Магна, ФЖМК.
12 март 2024 г. Кръгла маса "Медиите на етническите общности - летописец на времето". Организатори: катедра "Радио и телевизия" и Организацията на евреите в България "Шалом". Аула Магна и зала 13, ФЖМК.
16 и 18 април 2024 г. Семинари на тема "Media Content Management: European Elections" в рамките на проект  2021 CE 16BAT144 COPE “Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students” с участието на студенти от 3 курс на специалностите "Журналистика" и "Комуникационен мениджмънт". Зала 17, ФЖМК.
18 април 2024 г. Кариерен форум на AMEC International "Анализ на медии и комуникации". Аула Магна, ФЖМК.
24 април 2024 г. Информационна среща за провеждането на летни стажове в БТА. Аула Магна, ФЖМК.
15 май 2024 г. Международен семинар на тема "Dynamics of the Digital Transformation in the Media Environment", организиран по проект № КП-06-Н65/9, финансиран от ФНИ-МОН. Онлайн в Zoom.
15 май 2024 г. Кариерна среща на специалност "Книгоиздаване". Аула Магна, ФЖМК.
20 май 2024 г. Среща с алумни общността по повод 50 години ФЖМК. Ботаническа градина на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Аула Магна на ФЖМК.
21 май 2024 г. Публична дискусия на тема "Изкуствен интелект и дезинформация", организирана от катедра "История и теория на журналистиката". Аула Магна, ФЖМК.ПРЕМИЕРИ

За учебната 2019/2020 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

26 ноември 2019 Представяне в БАН на книгата „Българската книга по света“ на второкурсниците от специалност „Книгоиздаване“
16 декември 2019 Представяне на книгата "Социални мрежи и PR на телевизията" на д-р Кристина Деспотова
4 февруари 2020 Премиера на книгата „Медийният човек“ от доц. д-р Мария Попова
11 февруари 2020 Премиера на монографията „Социални конфликти и медиен резонанс“ от проф. Луливера Кръстева
18 февруари 2020 Премиера на монографията „Българският сатирично-хумористичен периодичен печат между двете световни войни” на доц. д-р Ясен Бориславов
25 февруари 2020 Премиера на монографията „Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски“ на гл. ас. д-р Марин Бодаков

За учебната 2020/2021 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

28 септември 2020 г. Премиера на книгата „Лилия Райчева. Биобиблиография” на доц. д-р Милена Миланова
18 февруари 2021 Онлайн премиера на учебното списание на студентите от специалността Журналистика от 4. курс „Ново 20“
4 март 2021 Онлайн премиера на учебното списание на студентите от специалността Книгоиздаване от 4. курс „Artholic“
19 март 2021 г. Онлайн премиера на сборника „#Кой спря БНР?“ на колектив изследователи от ФЖМК
27 май 2021 г. Онлайн фестивал на студентското творчество, организиран от катедра "Радио и телевизия"
9 юни 2021 г. Премиера на сборник „Боледуват ли книгите", създаден от студентите от втори курс, специалност „Книгоиздаване“

 За учебната 2021/2022 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

7 октомври 2021 г. Премиера на монографията „Ерата на вечерното токшоу“ от гл. ас. д-р Мая Василева

24 ноември 2021 г.

Представяне на книгата „Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика“ (2020, УИ „Св. Кл. Охридски“) от доц. д-р Ралица Ковачева, организирано от катедра "История и теория на журналистиката" (онлайн в ZOOM)

24 ноември 2021 г.
Представяне на книгата „Културни аспекти на съвременната журналистика“ (2019, Авангард прима) от гл. ас. д-р Екатерина Титова, организирано от катедра "История и теория на журналистиката" (онлайн в ZOOM)
 
24 ноември 2021 г. Представяне на книгата „Шерпите на Немезида. Социални функции на разследващата журналистика“ (2021, Коректив 2007) от гл. ас. д-р Теодора Георгиева, организирано от катедра "История и теория на журналистиката" (онлайн в ZOOM)
21 януари 2022 г. Представяне на списанието "Забравените" на студенти от IV-ти курс Журналистика, профил "Печат и агенционна журналистика" (онлайн в ZOOM)
27 януари 2022 г. Представяне на списанието "Столично" на студенти от IV-ти курс Книгоиздаване (онлайн в ZOOM)
9 юни 2022 г. Представяне на книгата "Лицата зад превода" на студенти от II-ри курс Книгоиздаване. Аула Магна, ФЖМК.

За учебната 2022/2023 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

20 октомври 2022 г.  Премиера на книгата "Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова".
15 декември 2022 г. Представяне на книгата "В спиралата на споделянето. Медийно съдържание и социални мрежи" от доц. д-р Симеон Василев, организирано от катедра "Комуникация и аудиовизуална продукция". Аула Магна, ФЖМК.
19 декември 2022 г. Представяне на "Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България". Аула Магна, ФЖМК.
16 януари 2023 г. Представяне на книгата "Хората, които променят България 2" на журналиста, преводач и редактор Даниел Пенев. Аула Магна, ФЖМК.
25 април 2023 г. Премиера на книгата "Журналистически жанрове в радиото" от Лъчезар Точев. Книгата ще бъде представена от проф. д.н. Венцислав Димов и ас. Диляна Кирковска. Аула Магна, ФЖМК.
7 юни 2023 г. Премиера на студентската книга "Пътищата между страниците", посветена на 25-годишнината на специалност "Книгоиздаване" във ФЖМК. Книгата е резултат от занятията по дисциплината "Учебно издателство - майсторски клас 1 и 2" с преподавател д-р Георги Александров. Аула Магна, ФЖМК.
14 юни 2023 г. Премиера на новата монография "Публична комуникация и медиаморфози" от проф. д.н. Любомир Стойков. Аула Магна, ФЖМК.

За учебната 2023/2024 г. са представени издания на преподаватели и студенти от ФЖМК:

   
   
6 юни 2024 г. Премиера на студентската книга „От ръкопис до алгоритъм". Книгата е резултат от занятията по дисциплината "Учебно издателство - майсторски клас 1 и 2" с преподавател д-р Георги Александров. Аула Магна, ФЖМК.