FJMC
Време
Къде
В сградата на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.