Уважаеми колеги,
Графикът на учебната 2022/2023 г. за Факултета по журналистика и масова комуникация е определен в Заповед N045/17.06.2022 на Декана на ФЖМК.

 

Изходна информация за първокурсниците