Плащане на семестриални такси за 2023/2024 уч. г., летен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2023/2024 учебна година ще бъде в интервала 20 декември 2023 г. - 16 февруари 2024 г.

Забележка: по заповедта на ректора сроковете за плащане за летен семестър на учебната 2023/2024 г. са:
- за задочно обучение - до 19.01.2024 г.
- за редовно обучение - до 16.02.2024 г.

Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вкл. директно с дебитна/кредитна карта). При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

pay
За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на 2023/2024 уч. г.  Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
Забележка: Моля обърнете внимание, че съгласно изискването за Записване за нов семестър, а и за да виждате курсовете в Мудъл (за което е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса) трябва да платите преди началото на летния Ви семестър.

 Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Вашия факултет.