Летни учебни практики

Журналистика - редовно обучение, зимен семестър - 02.10.2023 г. - 19.01.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Журналистика - задочно обучение, зимен семестър 07.09.2023 г. - 29.09.2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността - редовно обучение, зимен семестър - 02.10.2023 г. - 19.01.2024

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Връзки с обществеността - задочно обучение, зимен семестър 11.09.2023 г. - 29.09.2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Комуникационен мениджмънт, редовно обучение, зимен семестър - 02.10.2023 г. - 19.01.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Книгоиздаване, редовно обучение, зимен семестър - 02.10.2023 г. - 19.01.2024 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна