Летни учебни практики

Журналистика - редовно обучение, зимен семестър 2022 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Журналистика - задочно обучение, зимен семестър 05.09-30.09.2022 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността - редовно обучение, зимен семестър 2022 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Връзки с обществеността - задочно обучение, зимен семестър 05.09-30.09.2022 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Комуникационен мениджмънт, зимен семестър 2022 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Книгоиздаване, зимен семестър 2022 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна