Летни учебни практики

Журналистика - редовно обучение, летен семестър 2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Журналистика - задочно обучение, летен семестър 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността - редовно обучение, летен семестър 2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Връзки с обществеността - задочно обучение, летен семестър 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Комуникационен мениджмънт, летен семестър 2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна

Книгоиздаване, летен семестър 2023 г.

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Редовна