Журналистика и медии - задочно обучение 31.10 - 20.11.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Спортна журналистика - задочно обучение 31.10 - 20.11.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Реклама и публична комуникация - задочно обучение 31.10 - 20.11.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Продуцентство и креативна индустрия - задочно обучение 31.10 - 20.11.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Лайфстайл журналистика - 2 курс 17.10 - 06.11.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността 17.10-13.11; 17.11-7.12.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Дигитални медии и видеоигри 03.10 - 23.10.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Медиен дизайн 17.11 - 7.12.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Традиционно и дигитално публикуване 17.11-7.12.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна