Журналистика и медии - задочно обучение 03.10 - 23.10.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Спортна журналистика - задочно обучение 03.10 - 23.10.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Реклама и публична комуникация - задочно обучение 07.03 - 27.03.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Продуцентство и креативна индустрия - задочно обучение 07.03 - 03.04.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Лайфстайл журналистика - 1 курс (28.03 - 17.04.2022) / 2 курс (07.03 - 27.03.2022)

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността 28.03-19.04.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Дигитални медии и видеоигри 03.10 - 23.10.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Медиен дизайн 03.10 - 23.10.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Традиционно и дигитално публикуване 28.03 -17.04.2022

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна