Журналистика и медии - задочно обучение 02.10 - 22.10.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Спортна журналистика - задочно обучение 05.10 - 22.10.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Реклама и публична комуникация - задочно обучение 01.03 - 16.03.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Продуцентство и креативна индустрия - задочно обучение 08.03 - 21.03.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Лайфстайл журналистика - 2 курс 01.03 - 21.03.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността 23.03-12.04.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Онлайн журналистика и медии 22.03 - 12.04.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Медиен дизайн 05.10 - 22.10.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Традиционно и дигитално публикуване 22.03 - 12.04.2023

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна