Дигитални медии и видео игри

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Журналистика и медии

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Лайфстайл журналистика

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Спортна журналистика

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Бранд комуникация

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Продуцентство и креативна индустрия

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Digital media and communications

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Реклама и публична комуникация

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Връзки с обществеността

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Онлайн журналистика и медии

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Медиен дизайн

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна

Традиционно и дигитално публикуване

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на обучение
Задочна