Милена Банова

Позиция
Инспектор "Учебна дейност"
Дейност
График за изготвяне изпитна сесия и разпис на занятията
Кабинет
32, ет II
Приемно време
10 - 12, 13 - 15 ч.
Телефон
02/9861724