На вниманието на всички кандидат-докторанти!

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 3.02.2023 г. до 3.04.2023 г. (Държавен вестник, брой 12 от 3 февруари 2023 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Прилагат се само копия.

2. До 3.04.2023 г. документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

3. До 3.04.2023 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

Повече информация