Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози“, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ по повод 25-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“.
Конференцията се проведе на 19 и 20 май 2023 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация (София, ул. „Московска“ № 49).

Програма