Уважаеми колеги,

Във връзка с промените в учебните планове на всички специалности от ОКС „Бакалавър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация са разработени нови срокове, условия и критерии за оценка на летните учебни практики, валидни за випуска, започнал обучение през учебната 2021/2022 г. Можете да се запознаете подробно с тях на страницата Летни учебни практики.

За випуските, започнали обучение през учебните 2020/2021 и 2019/2020 г. - специалности "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Книгоиздаване", са валидни обявените срокове и критерии, а студентите получават заверка (подпис) от ръководителя на практиката.