Уважаеми абсолвенти,

Каним Ви на тържествено връчване на дипломите на завършилите ОКС "бакалавър" и "магистър" през 2021 година.
Церемонията ще се проведе на 15 юни 2022 г., от 11.00 часа, в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, сградата на Ректората.
Желаещите да се включат в церемонията, трябва да заявят своето участие в срок до 16 май 2022 г. както следва:
За ОКС "бакалавър" на имейл адрес:
rfilatova@uni-sofia.bg
За ОКС "магистър" на имейл адрес:
hvladova@uni-sofia.bg

При записването си абсолвентите ще получат допълнителна информация относно церемонията.