Изпитна сесия, ОКС „бакалавър“, задочно обучение, зимен семестър - 06.11 - 02.12.2023 г.

Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити  в рамките на сесията студентите могат да подават както следва:

за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“:
- rfilatova@uni-sofia.bg
за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- stelasm@uni-sofia.bg