Изпитна сесия ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, летен семестър - 12.06.2023- 07.07.2023 г.

Изпитна сесия ОКС „Магистър“, задочно обучение, летен семестър - 19.06.2023- 07.07.2023 г.

Изпитна сесия ОНС „Доктор“, летен семестър 19.06.2023- 07.07.2023 г.

Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити  в рамките на сесията студентите могат да подават както следва:
за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“:
- rfilatova@uni-sofia.bg
за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“:
- stelasm@uni-sofia.bg