Приемно време 10 - 12, 13 - 15 ч.

Инспектор
бакалавърска степен

Каб. 9

тел: 02/9308487

Стела Митева, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“, stelasm@uni-sofia.bg

Росица Филатова, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“, rfilatova@uni-sofia.bg

 

Инспектор
магистърска степен

Каб. 11

тел. 02/9819409

Христиана Владова, инспектор „Учебна дейност“, ОКС „магистър“, hvladova@uni-sofia.bg

Ако след консултация с инспектор от отдела студентите бъдат насочени да подадат документ към деловодството на СУ, могат да го направят като го изпратят на имейл: delovodstvo@uni-sofia.bg. Подписаният документ се изпраща в pdf формат. При регистриране на изпратен документ в деловодството на СУ, студентите получават талон, с код за достъп, парола и Web сайт (https://check.uni-sofia.bg), чрез който могат да проследят движението му.