Отдел "Студенти"

Приемно време 10 - 12, 13 - 15 ч.

Инспектор
бакалавърска степен

Каб. 9

тел: 02/9308487

Евелин Василева, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“, evelinh@uni-sofia.bg

Росица Филатова, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“, rfilatova@uni-sofia.bg

 

Инспектор
магистърска степен

Каб. 11

тел. 02/9819409

Христиана Владова, инспектор „Учебна дейност“, ОКС „магистър“, hvladova@uni-sofia.bg

Последно обновено
петък, Януари 21, 2022 - 16:24