4Publishing

pub
Автори

Онлайн студентско списание на специалност Книгоиздаване
2009–
ISSN 1314-8672
Списанието (бр. 1–5) е публикувано в печатен и в PDF формат

Тип журнал
Списание