Двадесет и пет студенти от специалностите „Комуникационен мениджмънт” и „Книгоиздаване” получиха сертификати за доброволчество от Фондация „Глобални библиотеки” на Бил и Мелинда Гейтс (“Global Libraries” - Bill & Melinda Gates Foundation).
По покана на българския клон на Фондацията за четвърта поредна година студенти от ФЖМК на Софийския университет участваха в организацията и провеждането на ежегодния форум с международно участие „Библиотеките днес”.

Тази година темата беше „Предизвикателства пред библиотеки в 21 век: 25 години от Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки”. Форумът се проведе на 7 ноември 2019 г. в София под патронажа на Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Събитието постави акцент върху значението на библиотеките за осигуряването на универсална грамотност, свободен и равен достъп до информация, знания и култура за всеки гражданин и като място за подобряване на качеството на живот.