basБългарската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) предлага стаж за студенти в областта на „Връзки с обществеността и комуникации“. В рамките на стажа ще имате възможност да приложите на практика Вашите познания в областта на външните и вътрешните комуникационни процеси (работа с медиите, уеб сайт, публикации и бюлетини). Ще подпомагате координацията на фирмите членки, като се включвате в организацията на събития и поддръжката на база данни.
Основни дейности и отговорности:
• Участие в разработване на комуникационна стратегия и годишен бизнес план на асоциацията;
• Разработване на база данни с координати на релевантни медии и журналисти;
• Актуализиране на информацията в уеб сайта;
• Съдействие при изготвянето на електронния бюлетин и последващо ежеседмично обработване на съдържание му;
• Съдействие при създаването и поддържането на профила на асоциацията в социалните медии (Facebook, LinkedIn, Twitter);
• Участие в организацията на бизнес срещи и събития;
• Изготвяне на прессъобщения, справки, анализи и презентации на български и английски език;
• Кореспонденция с фирми членове на асоциацията, държавни и общински институции, български и чуждестранни партньори.
Изисквания към стажантите:
• Умения за писане на текстове, в това число за уеб сайтове и социални медии;
• Отлична езикова грамотност и аналитични способности;
• Креативност;
• Отлични комуникационни и организационни умения;
• Отлична компютърна грамотност (Internet, PowerPoint, Word, Excel, Outlook);
• Владеене на английски език писмено и говоримо.
Минимална продължителност на стажа: 3 месеца
Място на провеждане на стажа: гр. София, пл. Света Неделя 16
Работно време: предлагаме гъвкава заетост, съобразена с учебните часове
Хонорар: стажът е неплатен
Сертификат: в края на стажа стажантите ще получат документ, който да им послужи пред учебното заведение
Кандидатстване: ако обявата представлява интерес за Вас, можете да изпратите своята автобиография на имейл: basel@basel.bg