БТА представи възможностите за летен стаж за студенти от ФЖМК

На 24 април 2024 г., в  Аула Магна на Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе информационна среща за възможностите за провеждане на летен стаж в БТА. Представителят на Школа БТА д-р Гавраил Гавраилов представи условията за провеждане на студентските стажове, ангажираността по отдели, перспективите за кариерно развитие и въвеждането на новите технологии в работата на журналистите.

bta

Акцент на срещата беше очертаващите се през годината богати възможности за кариерно развитие в кореспондентските бюра на БТА в страната. В момента те са тридесет, като плановете на ръководството на агенцията е те да се увеличат с още три до края на 2024 г. Студентите от първи курс, в специалностите „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“, заявиха желание да проведат летен стаж в родните си градове. Подобна възможност съществува от лятото на 2022 г., като до момента 29 студенти успешно са провели своя стаж в страната.

Д-р Гавраилов сподели обобщени данни за мащаба на програмата за студентски стажове в БТА. От създаването на „Школа БТА“ през октомври 2021 г. до средата на април 2024 г. 115 студенти от 12 висши учебни заведения в страната са преминали успешно своя стаж в агенцията.

Той акцентира на факта, че всеки трети стажант е от ФЖМК на СУ, а от тях вече има и успешно преминали встъпителната програма за нови служители в БТА и вече са на постоянни трудови договори в агенцията.

Той даде за пример екипа на отдел „Социални мрежи“, в който трима бивши и настоящи студенти на факултета успешно се реализират в атрактивна за младите хора дейност.

В рамките на разговора той представи и последният успешно завършил стажант в отдела Гергана Василева, която учи „Комуникационен мениджмънт“.

Доц. д-р Мила Серафимова, ръководител на кариерния център на ФЖМК, сподели пред публиката за добрите партньорски отношения между факултета и БТА и изрази надежда това да продължи и в следващите години.

Студентите имат ангажимент да правят летен стаж във всяка година от своето следване, което дава възможности за тях да избират различни по вид медии и работни позиции.

Д-р Гавраилов акцентира на факта, че в момента има голяма динамика на пазара на труда, но и дефицит на качествени млади журналисти, което само може да стимулира студентите от ФЖМК да се усъвършенстват постоянно в професията си.

След общата част на срещата, бяха уточнени подробностите за предстоящите летни стажове и сроковете за кандидатстване през сайта на БТА, в страницата на „Школа БТА“, където се намират обявите за стаж.

Предвид натоварения период за журналистите в БТА, заради отразяването на изборите за национален и европейски парламент, както и провеждането на годишната среща на българските медии в рамките на месец юни, най-удобни за летен стаж се очертават месеците юли и септември.