Магистърска програма „Дигитални комуникации и медии“ е съвместна образователна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и е реализирана по проект за  Иновативно образование в хуманитарните и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми.

vtuУчебната дейност се осъществява синхронно от двата университета партньори, които прилагат хибриден модел на обучение (присъствено и чрез отдалечен достъп), създават дигитално образователно съдържание с използване на електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес.

В рамките на програмата партньорите  споделят учебни ресурси в условията на мрежова среда и отворен достъп, облачни технологии, виртуални аудитории и др. Съвместната програма и обединяването на научния и преподавателски потенциал на двата университета цели успешно завършилите магистри да придобият висока квалификация, отговаряща на съвременните изисквания и на потребностите на пазара на труда.

Прием за учебната 2022/2023 г. – до 23.09.2022 г. Кандидатстване във ВТУ

Научи повече