Обявява се допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2022/2023 г.

Кандидатите могат да подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество" в периода до 18 октомври 2022 г., 17:00 ч.
Повече информация за допълнително обявения конкурс може да се открие на сайта на Еразъм+ СУ:
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2022/09/21/konkurs_erasmus_2022-2023_2/