Допълнителен прием на докторанти във ФЖМК до 9 април 2024 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2023-2024 г. – допълнителен прием, в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет.
doc
Факултетът по журналистика и масова комуникация предлага 15 места по десет теми в докторската си програма „Медии и комуникации“ от направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Срокът за кандидатстване е до 9 април 2024 г.

Повече информация.