„Двоица“: съвместна изложба на проф. Венцислав Димов и доц. Орлин Спасов

На 15 февруари, в 18 часа, във фоайето на ФЖМК ще бъде открита съвместната изложба „Двоица. Визуални разкази отвъд бинарността“ с творби на преподавателите във факултета проф. д.н. Венцислав Димов и доц. д-р Орлин Спасов. Изложбата ще бъде открита от доц. Георги Лозанов.

ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ

Към тази съвместна изложба ние тръгваме от по-цялостни споделени нагласи – към културните изследвания, антропологията на медиите, популярната култура. Този споделен интерес е в основата на интелектуална близост, която сега прави възможна и следващата крачка: настоящата обща артистична изява. Ако единият от нас влиза в диалог с дадаизма, примитивното изкуство, конструктивизма и попарта, при другия са важни традициите, утвърдили мястото на цвета в художествената фотография, както и на спонтанността в уличната фотография. Макар всеки от нас да върви по собствена траектория и да използва различни изразни средства – инсталации, upcycled art, живопис и графика (при Димов), и снимки (при Спасов) – в изложбата са ясно видими важни тематични пресечни точки.

dv И двамата се интересуваме от мястото на ефимерното, неустойчивото и енигматичното в съвременната култура. Също така от необичайната гледна точка към познати обекти, която трансформира утвърденото им възприемане и разколебава привидно неизменния им статут. Темите ни обаче не са лишени от социален контекст. Той може да си види например в  отношението към екологията и възможността отпадъчни материали да се използват за целите на изкуството и след това да бъдат „върнати“ обратно към природата. Или в интерпретацията на канона и неговата относителност. В крайна сметка, и на терена на изкуството, с нашите опити и експерименти, ние си оставаме преди всичко любопитни изследователи и експериментатори. Това, че сме „двоица“, умножава енергията ни и ни прави по уверени за смисъла на артистичното ни приключение.

Венцислав Димов
Орлин Спасов