За да проследи някои от ефектите на виртуалната комуникация в условията на социална изолация, академичен екип от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски” (проф. д-р Л. Райчева, д-р Н. Велинова, д-р Н. Митева, д-р М. Томов) предприе проучване в двумесечния период на извънредното положение. За тази цел бе проведено изследване в три посоки:
- изучаване на реакциите на професионалната медийна общност;
- допитване сред респонденти с достъп до традиционните медии (телевизия, радио, печат) и до онлайн издания: социални медии, социални мрежи, електронни източници;
- анализиране на предизвикателствата пред телекомуникационния сектор.
В допитването участваха първокурсници от специалностите "Журналистика" и "Комуникационен мениджмънт".
Проучването е осъществено в рамките на изследователските проекти на ФНИ: KП-6-КОСТ/5-18.06.2019, подкрепящ COST Акция CA 16226: SHELD ON и КП-06-М35/4 „Аудиторийно посредничество в дигиталните общества (DATASOC)" от 18.12.2019 г. - фундаментално научно изследване на млади учени и постдокторанти, както и на програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.
Предварителните резултати са публикувани на сайта на Съюза на българските журналисти.