Екип от ФЖМК е на първо място в Конкурс за фундаментални изследвания за млади учени

Проект с ръководител доц. д-р Калин Калинов (ФЖМК) е класиран на първо място в направление „Обществени науки“ и ще бъде финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.
fniПодкрепата се осъществява в рамките на Конкурса за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023г. Темата на изследването е „Фрагментираното общество: Генезис, еволюция и перспективи в технологично обусловените процеси на поляризация на обществените нагласи в България“.
В проекта участват гл. ас. д-р Йордан Карапенчев (ФЖМК), гл. ас. д-р Богомил Калинов (НБУ), д-р Габриела Павлова, д-р Александър Калинов (НАТФИЗ), докторант Дарина Радославова (ФЖМК) и студентите Рада Караиванова (ФЖМК) и Дарина Желева (ФЖМК). В следващите 2 години екипът ще изследва процесите на радикализация и поляризация на общественото мнение в страната, които са основно предизвикателство пред нормализацията на публичната комуникация и неизбежно водят до фрагментиране на обществото. Амбицията на изследователите е да не се ограничават само до констатиране на явлението, но и да разгледат потенциални възможности за справяне с този значим социален проблем.