Екип от ФЖМК участва в проекта COPE “Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students”

Екип от Факултета по журналистика и масова комуникация се включи в проект 2021 CE 16BAT144 COPE “Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students”, финансиран от Европейската комисия. copПроектът се ръководи от изследователи от Техническия университет в Дортмунд, Германия. В проекта участват университети от всичките 27 държави членки на Европейския съюз.

Ръководител на научноизследователския екип от страна на ФЖМК е проф. д-р Веселина Вълканова. Другите участници са доц. д-р Мануела Манлихерова, гл. ас. д-р Мая Стоянова и д-р Цветелина Джамбазова.

В рамките на този проект се разработва концепция и се реализира многоезичен масов отворен онлайн курс (MOOК) за обучение на студентите по журналистика в областта на отразяването на събитията в Европейския съюз. Платформата ще е достъпна на всички официални езици на държавите членки на Съюза.

Изчерпателният набор от 14 модула ще даде възможност на преподавателите по журналистика в целия ЕС да обучават студентите за по-доброто разбиране на функционирането на общностните институции и сложните измерения на политиката на сближаване в рамките на Съюза. MOOК включва теми, чрез които студентите да откриват регионалния ъгъл в отразяването на темите за ЕС, да направят това отразяване релевантно за местната аудитория и да оценяват изразходването на кохезионните фондове от локалните участници в регионите на ЕС. 

През април 2024 г. предстои провеждането на семинар “Media Content Management: European Elections”, на който ще бъде представена българската версия на курса.