Стипендията в размер на 1 000 лева се присъжда ежегодно за постижения в областта на журналистиката на студент от профилите „Печат“, „Радио“ и „Телевизия“ във ФЖМК. Носителят на стипендията се определя от комисия в състав от трима души – един представител на Фондация „Радостина Константинова“, преподавател от Факултета по журналистика и масови комуникации и бивш стипендиант на Фондацията. Критериите за оценяване са творчески постижения в журналистика (сътрудничество в медии, летни стажове и практически занятия във Факултета по журналистика и масови комуникации), изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема и/или публикации в медиите, както и годишен успех от следването над 4.50. Документи за кандидатстване: 1.Уверение за успех; 2.Кратка автобиография и мотивационно писмо; 3.Изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема през предходната година; публикации в медиите ще се считат за предимство. Кандидатите ще бъдат оценени по документи. Документите се подават на адреса на Фондация „Радостина Константинова“: София, район „Триадица“, ул. „Христо Белчев“ № 1 или на и-мейл адрес: zina.sokolova@gmail.com Срокът за подаване на документите е 30 април 2019 г.