Фондация „Радостина Константинова“ обявява конкурс за стипендия за студентски постижения в журналистиката

Стипендията в размер на 1500 лева се присъжда ежегодно за постижения в областта на журналистиката на студенти от ОКС „Бакалавър“ - журналистика.
radНосителят на стипендията се определя от комисия в състав от петима души – двама представители на фондация „Радостина Константинова“, двама преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Климент Охридски“ и бивш стипендиант на Фондацията.
Критериите за оценяване са творчески постижения в журналистиката (сътрудничество в медии, летни стажове и практически занятия във Факултета по журналистика и масова комуникация), изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема и/или публикации в медиите, както и годишен успех от следването над 4.50. Кандидатите трябва да напишат и текст на тема  „Моите фаворити в „Моето защо“ – книга за Радостина Константинова, в който по избор да коментират до 3 нейни публикации.

Документи за кандидатстване:
1. Разработка „Моите фаворити в „Моето защо“.
2. Изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема през предходната година; публикации в медиите ще се считат за предимство.
3. Уверение за успех.
4. Кратка автобиография и мотивационно писмо.

Кандидатите ще бъдат оценени по документи.
Документите се подават на адреса на фондация „Радостина Константинова“: София, район „Триадица“, ул. „Христо Белчев“ № 1 или на и-мейл адрес: zina.sokolova@gmail.com
Срокът за подаване на документите е 10 май 2024 г.