Факултетът по журналистика и масова комуникация представлява Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като академичен партньор на седмата Световна конференция за медиите и масовите комуникации (MEDCOM 2022) на тема „Практики на медиите и комуникацията в постковидния свят“, която ще се проведе онлайн от 5 до 7 май 2022 г. Приветствено слово от името на Софийския университет като партньорска организация по време на церемонията по откриване на конференцията ще произнесе проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК.

Конференцията е организирана от Международния институт за управление на знанието - Шри Ланка (The International Institute of Knowledge Management). MEDCOM 2022 е платформа, която събира ентусиасти в областта на медиите и масовите комуникации от всички среди (изследователи, практици и политици) под един знаменател - за да създадат интересен учебен опит и да улеснят ефективния трансфер на знания за развитие на кариерите, като същевременно обогатяват качеството на научните изследвания в областта на медиите и масовите комуникации. В MEDCOM 2022 ще се включат над 80 участници от 24 държави.

med22

Сайт на конференцията

Пълна програма