микФакултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, академичната общност по медии и комуникации в България, журналисти, медийни специалисти и професионални организации основават Академичeн клуб за подкрепа на медиите.

Колегите, които желаят да се присъединят към Академичния клуб за подкрепа на медиите в България, могат да го заявят тук.

Цели и задачи:

  • Обединяване на усилията на академичната общност, изследователите и медиите за етична и обективна журналистика;
  • Оказване на съдействие на обществените медии в България в изпълнение на обществената им мисия;
  • Наблюдения, анализ и изследвания върху медийната среда в България;
  • Организиране на инициативи, които подкрепят усилията на журналисти за промяна на средата и създаване на качествен медиен продукт;
  • Реакция при възникване на кризи в медиите;
  • Сътрудничество с журналистически и медийни организации при нарушения на медийната свобода и при институционален натиск върху журналисти;
  • Противодействие на явления и случаи на корупционни отношения между PR и медии.

Първата проява на клуба е Кръгла маса на тема: Обществените медии в България – управление, програмни политики, финансиране и регулация. Кръглата маса е част от периодичните дискусии, които ще се организират от Академичния клуб за подкрепа на медиите в България.

Учредители

проф. д-р Веселина Вълканова

проф. д-р Ефрем Ефремов

проф. д-р Николай Михайлов

проф. д-р Тотка Монова

проф. д.н. Райна Николова

проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Лилия Райчева

проф. д-р Мария Нейкова

доц. Георги Лозанов

д-р Анета Милкова

д-р Денислав Борисов

д-р Илия Вълков

Ирина Величкова

проф. д-р Здравка Константинова

Иван Генчев

доц. д-р Юрий Проданов

доц. д-р Светлана Станкова

доц. д-р Орлин Спасов

доц. д-р Наталия Киселова

доц. д-р Симеон Василев

Богомила Колева

Румяна Вакарелска

доц. д-р Милена Цветкова

проф. д.н. Данаил Данов

Диана Генова

Доц. д-р Мила Серафимова

доц. д-р Александър Донев

д-р Мая Василева

Радомир Чолаков

д-р Оля Стоянова

Ива Иванова

Мимо Гарсия

д-р Нихал Йозерган

Йотка Панчева

Славко Панчев

Емилия Николова