Академичната учебна 2022/2023 година на Факултета по журналистика и масова комуникация бе открита тържествено на 03.10.2022 г. (понеделник) от 14.00 часа в Аула Магна, 13 и 61 аудитория на факултета. Прага му за първи път престъпиха близо 240 студенти редовно обучение от четирите бакалавърски специалности - Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване и Комуникационен мениджмънт.

oct22_1

В Аула Магна към новите студенти се обърна проф. д-р Николай Михайлов, зам.-декан. Той ги приветства от името на декана проф. д-р Веселина Вълканова и ръководството на факултета с добре дошли в академичното и духовно пространство на най-престижното висше училище у нас. Той напомни, че тази учебна година ще премине под знака на 70-годишнината на образованието по журналистика в България, пожела на студентите успех на випуск 2026 и обяви академичната 2022/2023 година за открита. Бяха представени академичното ръководство, ръководителите на катедри, курсовите ръководители и преподавателите. Новите студенти получиха студентските си книжки и образци от учебните издания на факултета.

oct22_2

Снимки Ваня Стоянова