Факултетът по журналистика и масова комуникация и Медийната програма на Фондацията „Конрад Аденауер“ организираха лекция на д-р Волфганг Крайсиг, председател на Съвета на директорите на федералните медийни регулатори в Германия, на тема „Google, Facebook & Co. - регулацията на дигиталните платформи“.

гггг

 

Това е третото поредно събитие от цикъла „Лекции Аденауер“ след срещите на студенти, преподаватели, журналистическа общност, изследователи с г-н Щефан Детйен - ръководител на студиата в Берлин и Брюксел на германското обществено „Дойчландрадио“, и с д-р Петер Фрай – директор на ZDF.

Откритата лекция започна с приветствено слово на проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова информация на Софийския университет Св. “Климент Охридски”.

vv


Проф. Вълканова очерта драстичните трансформации в съвременните комуникации, свързани основно с дигитализацията, които дадоха нов облик и промениха съществено медиите; рисковете „петата власт“ да се  превърне в благодатна среда за насаждане на омраза, стереотипи и дезинформация; възхода на технологичните гиганти, който поставя регулаторите пред безпрецедентното предизвикателство, свързано с т.нар. „технологична диверсификация“ и с регулацията.

Проф. Вълканова говори за последните регулации за дигиталния пазар,  приети от Европейския парламент, които включват ключови правила, отнасящи се до технологичните гиганти, като една от основните цели на новите регулации е да намалят разпространението на дезинформацията. Проблем, който се изостри покрай коронавирус пандемията, ескалира много с войната в Украйна.

„Тук традиционните ценности за свободата на словото и на изразяването влизат в колизия с пропагандата, с дезинформацията и с фалшивите новини, с подмяната и изкривяването на общественото мнение. Ще напомня една фраза на Ноам Чомски „Ако не вярваме в свободата на изразяване на хората, които презираме, не вярваме в нея изобщо.“ В същото време свободата на словото, в която вярваме и която отстояваме, отнася ли се до дезинформацията, до фалшивите новини, до пропагандата, маскирана като журналистика?“ – каза проф. Вълканова.
Проф. Вълканова напомни и за актуалната в момента петиция, адресирана до седем български и международни институции, компанията Meta, собственик на социалната мрежа, и контрактори, работещи за поддръжката на „Фейсбук" в Европа и България, свързана с контрола на съдържанието в българския Фейсбук и със системен дефект в механизма за контрол на съдържанието ѝ.
Думата взе и г-н Хендрик Зитих – директор на Медийното бюро за Югоизточна Европа на Фондацията „Конрад Аденауер“. Фондацията е партньор и съорганизатор на днешното събитие.

nnnn

 

Г-н Зитих  благодари на ръководството на Софийския университет, в частност на Факултета по журналистика и масова комуникация за успешното партньорство през годините.
Същинската част – лекцията на д-р Волфганг Крайсиг започна с кратко запознаване на аудиторията със структурата на медийните регулатори в Германия и с принципите на регулацията в онлайн простанството във Федералната република. „Борбата с дезинформацията няма да е пълноценна, ако не обхваща социалните медии.“ – каза д-р Крайсиг. Друг основен проблем, който гостът очерта, е свързан с дискриминацията на журналистическото съдържание и по-конкретно как търсачките дискриминират малките, за сметка на големите онлайн платформи.

fff

 

Апелът на д-р Волфганг Крайсиг е да се даде трибуна на сериозната журналистика. И той, като представител на медийните регулатори в Германия, се бори с фалшивите новини и дезинформацията, но проповядва индивидуалния подход, чрез който, посредством подходящи методи се гарантира свободата на медиите и в същото време се осъществява контрол върху достоверността на информацията. За него будната съвест върви ръка за ръка с компетентните медии. Лекторът акцентира и върху нуждата от медийна грамотност.

аааа

 

След лекцията организаторите дадоха възможност на виртуалната аудитория от повече от 120 участници да зададе своите въпроси. В оформилата се дискусия, модерирана от проф. Вълканова, въпроси за регулаторните механизми зададоха преподаватели, изследователи, журналисти и докторанти.

vv3

 

Основните тези на лектора на поставените му въпроси са, че регулаторните органи не могат да обхванат в дълбочина всички медии, затова трябват съвместни действия – законова рамка и самоконтрол; че могат да се използват филтри за съдържанието, но трябва да се спазва тънката граница с накърняване на свободата на словото, че въпреки, че живеем в извънредна ситуация, сме демократични общества и че трябва да идентифицираме заплахите, но крайните мерки трябва да имат механизми, който да бъдат преразглеждани, актуализирани и в случай на промяна в обстоятелствата – отменяни.

фффф

 

На финала д-р Волфганг Крайсиг призова отново за баланс между свободата на словото и регулацията, защото всяка по-силна намеса от страна на регулатора може да се възприеме като „цензура“.
Събитието закри проф. Вълканова, изказвайки сърдечни благодарности на лектора и всички участници в дискусията за смислените тези и ползотворния дебат по тази нова, много актуална проблематика, засягаща медийната и гражданската публичност в новото хилядолетие.

Снимки: Адриана Тангъчева