На заседание на Общото събрание, проведено на 20 ноември 2019 г. в 272-ра аудитория на Ректората на Софийския университет, беше избран нов Академичен съвет.
На първо гласуване в него влязоха представителите на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК, с 230 гласа и доц. д-р Ефрем Ефремов със 198 гласа.