Изложба в Ректората „70 години специалност Журналистика“

В централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е подредена изложбата „70 години специалност Журналистика“. Тя е част от честванията през академичната 2022/2023 година, с които Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва 70-годишнината от създаването на специалността „Журналистика“, с което се поставя началото на висшето академично образование по журналистика в България.

izl00

От академичната 1952/1953 г., когато специалността Журналистика е основана, до днес във ФЖМК завършват висшето си образование повече от 10 000 колеги, а своята квалификация са повишили много журналисти от пресата, радиото и телевизията, вече и специалисти в дигиталните медии. Стотици чуждестранни студенти от повече от петдесет държави са випускници на специалността и Факултета.

izl03
В изложбата с десетки снимки и факсимилета са представени ярки епизоди от учебния, научния и всекидневния живот на студентите и преподавателите през тези седем десетилетия в аудиториите и учебните студия, учебни издания, вестници, кадри от предавания и др.

izl07