Изложбата „25 години специалност Книгоиздаване“ - сред акцентите на 50-ия Международен панаир на книгата

Изложба, посветена на началото на академичното образование по книгоиздаване в България е разположена в мраморното фоайе на НДК по време на 50-ия Международен панаир на книгата. Тя е организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация и от катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" в сътрудничество с домакините от Асоциация „Българска книга“.izl
Две са основните теми на изложбата: развитието на специалността през този четвърт век и издателските проекти на студентите. Историческият аспект е представен чрез снимки и факсимилета, запечатали важни моменти от академичната дейност на студенти и преподаватели. Отразени са различни събития като откриване на учебна година, дипломиране, защити на дипломни работи, премиери на книги.Творческата дейност е представена чрез списанията и книгите, създадени през годините от студентите по книгоиздаване в резултат от учебния процес.

izl1
Деканът на ФЖМК проф. Веселина Вълканова връчва поздравителен адрес за юбилея на Панаира на председателката на АБК Десислава Алексиева

В изложбата намират място медийният отзвук на създаденото от студентите и академичния състав. С висока документална стойност са снимките на студентите от първия випуск, както и черновата на писмото на тогавашния Ректор проф. Иван Лалов до Министерството на образованието и науката, с което се аргументира необходимостта от университетско подготовка на кадри за българското книгоиздаване. Тя документира трайното и вече незаменимо присъствие на възпитаниците на специалността както в книжния сектор на България, така и като цяло в сферата медиите и обществената комуникация.
Както се шегуват посетители на изложбата, тя продължава и „на живо“ из цялата територия на юбилейния Международен панаир на книгата, защото зад повечето издателски щандове могат да се видят бивши и настоящи студенти от специалност „Книгоиздаване“, вече като главни редактори, редактори, пиари, дизайнери със свой принос в полето на българската книга. 

На откриването на 50-ия Софийския международен панаир на книгата станаха ясни носителите на награда "Златен лъв". Деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова беше член на експертно жури, което след обсъждане определи тазгодишния носител на наградата „Златен лъв“ - книгата на Издателство "Изток-Запад"  „Острови“ от Лиляна Дворянова и Емилия Дворянова - отличена за оригиналност като картинна книга, която съчетава в концептуална и естетическа връзка текст, типография и изображение.

абк

Първи панаир на книгата за първокурсниците по „Книгоиздаване“

Приетите тази година първокурсници от специалност „Книгоиздаване“ направиха своето първо професионално посещение на панаир на книгата. С напътствията на ас. д-р Виктория Бисерова бъдещите издатели се запознаха с дейността на асоциация „Българска книга“, организатор на форума. Посетиха щандове, разговаряха с издатели, редактори, дизайнери и търговци на книги. Включиха се в литературните срещи.

neu
Среща на щанда на издателство „Рива“ с аржентинската писателка Агустина Бастерика