Кариерна среща за специалност „Книгоиздаване“

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ организира Кариерна среща за специалност „Книгоиздаване“, която ще се проведе на 15 май от 16 ч. в Аула Магна. Целта на срещата е представителите на книгоиздателския бранш, студентите по книгоиздаване и преподавателите да обменят мнения за реализацията на бъдещите издатели.

bookЩе бъде представена информация за теоретичната подготовка и практическите умения на студентите по книгоиздаване. Важен акцент на срещата ще бъде повишаването на ефективността на летните практики. Работодателите ще имат възможност да представят своите организации, да споделят опит и очаквания относно професионалната изява на студентите и възпитаниците на специалност „Книгоиздаване“.