Кариерни форуми на ФЖМК - април-май 2024 г.

Кариера в областта на медийните проучвания

На 18 април 2024 г. в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация ще се проведе събитие, посветено на кариерата в областта на медийните проучвания: конференция и кариерен ден на АМЕК. 13.30 ч. е началният час за конференцията, а кариерният ден стартира от 15.00 часа.

Кариера в областта на медия мениджмънта

На 19 април 2024 г. от 14.00 ч. в Аула Магна във Факултета по журналистика и масова комуникация ще се проведе събитие, посветено на кариерата в областта на медия мениджмънта. Маркетинг, реклама и връзки с обществеността на обществена медия.

Среща на алумни общността и бизнеса

На 20 май 2024 г. от 18:00 ч. в Аула Магна във ФЖМК ще се проведе среща на алумни общността и бизнеса с випускниците и студентите на ФЖМК по повод 50-годишнината на факултета и 30 години академично образование по Връзки с обществеността.

Събитията се организират от Кариерния център на Факултета по журналистика и масова комуникация

Форуми за кариерно развитие в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2024 г. – пролетни издания