По инициатива на Клуба за ООН в Софийския университет „Св. Климент Охридски” при Дружеството за ООН в България и с подкрепата на Студентския съвет на ФЖМК на 17 декември 2012 г. от 18.30 часа в зала 17 на ФЖМК ще се проведе събрание по повод 67 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека и 57 години от приемането на България за член на ООН.
Ще говорят посланик Емил Ялнъзов, Генерален директор по глобалните въпроси при Министерство на външните работи, посланик Димитър Филипов, директор на Дирекция „Права на човека ” и посланик Валери Йотов, директор на Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”.