Отворено е кандидатстването за петото издание на емблематичната програма на фондация „Карол Знание“ - „Предприемачи в науката“. Форматът включва онлайн обучение и конкурс с награда от 30 000 лв. Лектори и ментори са успешни учени-предприемачи, лидери и мениджъри, които формират журито на конкурса.

Конкурсът е насочен към:
- Студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;
- Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;
- Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

Срок за кандидатстване: 3 септември 2022 г.

kar

Темата е Impact investing и за участие са поканени студенти и докторанти, които искат да развият бизнес идея, с позитивно въздействие върху околната среда или обществото. Лекциите са с практическа насоченост, а лекторите и менторите са журито, което на финала определя кой ще спечели 30 000 лв. за проекта си.
След четирите издания вече има 4 стартъпа, вдъхновени от програмата. Ако искате и вие да получите тази възможност, вижте как може да кандидатствате тук.
Софийският университет „Климент Охридски“ е партньор на проекта и ще награди с участие в програмата „Предприемачи в науката“ един или няколко проекта, които имат потенциално позитивно въздействие върху околната среда или обществото.