Факултетът по журналистика и масова комуникация обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ за 2022 г. на срочен договор с продължителност 6 месеца (2022-2023 г.)

Срок за кандидатстване от 22.08.2022 до 31.08 2022 г. на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg

Виж по-подробно: Конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ - 2022 г.