На вниманието на студентите и докторантите

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”.
Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2022 г. до 30 септември 2022 г.
Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи:

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2021 г., 17:30 ч.

Желаем Ви успех!

За контакти:
Отдел „Международно сътрудничество“
e-mail: erasmus@admin.uni-sofia.bg
тел.: 02/9308220, 02/9308700