erasСУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2023 г. до 30 септември 2023 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи: виж тук
 

Краен срок за кандидатстване: 29.11.2022 г., 17:00 ч.