Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г.

Уважаеми студенти и докторанти,

erСУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”.

Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2023 г. до 30 септември 2024 г.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи:

Краен срок за кандидатстване: 22.06.2023 г., 17:00 ч.

Желаем Ви успех!

За контакти:
Отдел „Международно сътрудничество“
e-mail: erasmus@admin.uni-sofia.bg
тел.: 02/9308220, 02/9308700