Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа обявява конкурс за ВОДЕЩ на подкаст за нуждите на Министерството на иновациите и растежа

Ако искаш да си водещ и да си лицето на подкаста:

 • Да бъдеш част от интересна, динамична и мотивираща работна среда;
 • Да се запознаете с интересни хора от различни сфери на обществения и икономическия живот в страната;
 • Свобода и импровизация при водене на подкаста, съобразени с аудиторията и формата му;
 • Възможност за натрупване на опит, овладяване на знания и умения в процеса на формиране на професионални компетенции;
 • Признаване за летен стаж

pod

Ние търсим теб:

 • Да участваш в подготовката на епизода;
 • Да разпределяш ефирното време и да структурираш тематично съдържание;
 • Умееш да комуникираш с хора от различни сфери на обществения и икономическия живот.
 • Изслушваш внимателно поканените гости; задаваш кратки, точни и ясни въпроси;
 • Умееш да работиш с аутокю, стационарни и радиомикрофони;

Какво е необходимо да ни изпратите:

Ако искате да сте част от нашия екип в създаването на подкаст продукция, моля, изпратете до 31. 1.2023 г. на e-mail: efc.public@mig.government.bg (за въпроси: 0888 973 573),  следните материали:

 1. CV/ автобиография
 2. Кратко видео / автореференция (представяне) на кандидата
 3. Мотивационно писмо (по желание) - в случай че кандидатът има предишен опит на сходна позиция и/или притежава базови познания за (оперативните) програми на Европейския съюз.

Процедура за подбор:

Оценяването на кандидатите ще се извършва на точков принцип от оценителна комисия от ГД ЕФК и кандидатите с най-много получени точки ще бъдат поканени на интервю;

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще