Кръгла маса във ФЖМК: „Медиите на етническите общности – летописец на времето“

На 12 март от 9 ч. в Аула Магна и зала 13 на Факултета по журналистика и масова комуникация проблемите на медиите и/на малцинствата заедно ще дискутират изследователи, университетски преподаватели, създатели на медии и журналисти. Форумът е свързан с 90-годишнината на в. „Еврейски вести“ (през 2024 г. отбелязваме 81 години от спасяването на българските евреи) и е посветен на състоянието на медиите на етническите общности в България. Организатори са Катедра „Радио и телевизия“ при ФЖМК и Организациятa на евреите в България „Шалом“
estreyaКръглата маса ще включва доклади, изказвания и презентации, структурирани в две части. Заедно с кръглата маса ще се експонира изложба „Еврейският печат в България“ с автор Иванка Гезенко, Държавна агенция „Архиви“. По време на втората част ще бъдат показани  голяма част от печатните периодични издания на етническите малцинства в България през годините, запазени в архива на доц. Михаил Иванов.
Начало на първата част: 9 ч., в зала Аула Магна (втори етаж на ФЖМК)
Начало на втората част: 12.00 ч., в зала 13, (първи етаж на ФЖМК)

ПРОГРАМА
на кръглата маса

Медиите на етническите общности - летописец на времето“

9.00 – 9.15. Откриване (Аула Магна)
Проф. дн Венцислав Димов, ръководител на катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК
Максим Делчев, изпълнителен директор на ОЕБ „Шалом“
9.15 – 11.00. „Медиите на етническите общности - летописец на времето“: част 1.
Модератор: доц. дн Вяра Ангелова
9.15.  Михайлина Павлова. Вестник „Еврейски вести“ и предубеденият му читател
9.30. Д-р Митко Новков. „Lа Estreya“ – списанието като мост
9.45. Доц. д-р Орлин Спасов. Малцинствата в Мониторинга на медийния плурализъм: концепции за риск
10.00. Николета Даскалова. Малцинствата в Мониторинга на медийния плурализъм: България на картата на ЕС
10.15. Иванка Гезенко. Вестниците като източник на информация за живота на общността
10. 30. Доц. д-р Жана Попова. „Еврейски вести“ – изпитания за свободата на словото
10.45. Спомени за главните редактори на вестник „Еврейски вести“
11.00 ч. – 12.00 ч.- дискусия и кафе пауза (Зала 29)

12.00 – 16.00. „Медиите на етническите общности - летописец на времето“: част 2 (Зала 13)
Модератор: проф. дн Венцислав Димов
12.00. Доц. д-р Михаил Иванов. Малцинственият печат в България (1989-2005)
12.15. Проф. дн Венцислав Димов. Радио и етнически малцинства: случаят „Студио етно“ (Дарик радио, 1997-2007)
12.30. Вартануш Топакбашян. Арменският периодичен печат от началото на XX век до наши дни
12.45. Сабри Алагьоз. Турският периодичен печат в България през годините
13.00. Д-р Мехмед Юмер. Създаването на в. „Заман“
13.15. Проф. д-р Светлозар Кирилов. Ромите и българското общество
13.30. Валери Леков. За опита да се правят медии преди и след интернет
13.45. Христо Николов. „Романи як“ – ромската телевизия в България днес
14.00. Николай Кюркчиев. Печатните издания на армъните в България
14.15. Доц. Георги Лозанов. Трансформации на етническата нетърпимост в публичната комуникация през прехода
14.30 – 16.00. Интерактивно представяне на медии. Финална дискусия